Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Indien de kandidaat/opdrachtgever klachten heeft over de overeenkomst, de opleiding of de aangeboden diensten, dan dient hij/zij deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken teneinde hem de gelegenheid te bieden om te proberen de klachten direct en ter plaatste op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze via onderstaand klachten formulier, schriftelijk, per e- mail of telefonisch voorleggen aan de directie van VDR Verkeersopleidingen.

 

Termijn klachtafwikkeling

 

Als u een klacht heeft ingediend ontvangt u binnen 10 werkdagen in ieder geval onze eerste inhoudelijke reactie. Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u wel een reactie van ons kan verwachten.

 

Annuleringsregeling

Zie: Algemeene voorwaarden VDR Verkeersopleidingen

Klachtenformulier


   '

   

  Chat openen
  Hulp nodig?
  Hi 👋
  Kunnen wij jou helpen?
  Stuur ons een appje.